hoc-tieng-han-qua-nhung-cau-noi-hay-web

Học Tiếng Hàn qua những câu nói hay, ý nghĩa (p1)

Cùng học Tiếng Hàn Quốc qua những câu nói (stt) hay và ý nghĩa

hoc-tieng-han-qua-nhung-cau-noi-hay

사랑은 말합니다.Tình yêu nói

“조건 없이 당신을 사랑합니다.”Yêu bạn không cần điều kiện.

사랑은 말합니다.Tình yêu nói

“당신은 지금 이대로가 좋습니다.”Yêu bạn như ngay tại lúc này.

이런 사랑만이 우리를 치유할 수 있습니다.Chỉ có tình yêu đó mới hàn gắn chúng ta.

이런 사랑만이 우리가 하나 될 수 있는Chỉ có tình yêu đó mới là con đường duy nhất

유일한 길입니다.gắn kết chúng ta thành một.

의미가 있는 대화도 좋고,/Những cuộc đối thoại có ý nghĩa cũng tốt,

의미가 없는 대화도 좋고,/Những cuộc đối thoại không có ý nghĩa cũng tốt,

심도 있고 깊은 대화도 좋고,/Những cuộc đối thoại sâu sắc thành tâm cũng tốt,

아무 생각없이 하는 대화도 좋고,/Những cuộc đối thoại không suy nghĩ cũng tốt,

오랫동안 앉아서 하는 대화도 좋고,/Những cuộc đối thoại ngồi tâm tình thật lâu cũng tốt,

잠깐 스쳐가듯 지나가는 대화도 좋고,/Những cuộc đối thoại chỉ thoáng qua trong chốc lát cũng tốt,

다른 사람과 하는 대화도 좋고,/Đối thoại với người khác cũng tốt,

가끔은 혼자 자신과 하는 대화도 좋다./Đôi lúc, một mình đối thoại với bản thân cũng tốt.

*) 대화가부족한시대입니다./Đây là thời đại thiếu sự “đối thoại”

대화할겨를조차없이혼자달리듯삽니다./Chúng ta sống một mình trong bận rộn đến nỗi không có cả thời gian “đối thoại”

그러니갈수록틈이생기고간격이커집니다./Bởi thế mà sự khác biệt và khoảng cách giữa con người với nhau ngày càng lớn.

대화의시작은상대방에있지않습니다./Cuộc đối thoại không bắt đầu từ đối phương

내가먼저말을걸고귀를열어야/Bản thân ta phải mở lời trước và chú ý lắng nghe

온전한대화가시작됩니다./để tạo nên cuộc đối thoại cởi mở, chân tình

대화도기술입니다./Đối thoại cũng cần kĩ thuật.

– 지상철의《특별하지 않은 너를 위해》중에서 –
Trong (Vì em, người không đặc biệt) của Jee Sang Cheol

Thảo luận với Facebook

comments

About admin 44 Articles
Admin Website: https://luyenthitopik.vn