dai-dien-tai-lieu-on-thi-eps-topik-web

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Cơ khí, Máy móc, Khuôn

Chào các bạn, kể từ Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính lần thứ 17 (diễn ra Quý IV/2015), những lao động đăng ký thi Tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo sẽ được quyền lựa chọn nguyện vọng làm việc theo một trong tám nghề cơ bản được Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc quy định. Những nghề cơ bản đó là: Ngành cao su, nhựa ; ngành Luyện kim, kim loại ; ngành cơ khí, máy móc ; ngành dệt và may mặc ; ngành điện, điện tử ; ngành giấy và gỗ ; ngành hóa học và sản phẩm hóa học ;  và cuối cùng là ngành thực phẩm. Mình sẽ lần lượt gửi đến các bạn tài liệu ôn cũng như đáp án của những ngành trên.

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Cơ khí, Máy móc

특별한국어능력시험문제(기계·금형 제조업)

1. 다음 중 절삭가공에 해당되지 않는 것은?

① 선반 작업(Turning)

② 밀링 작업(Milling)

③ 프레스 작업(Pressing)

④ 드릴링 작업(Drilling)

2. 다음 중 회전 공구에 의한 가공이 아닌 것은?

① 선삭(Turning)

③ 보링(Boring)

② 밀링(Milling)

④ 드릴링(Drilling)

3. 공작기계의 구비조건으로 거리가 먼 것은?

① 높은 정밀도를 가질 것

② 가공능력이 클 것

③ 고장이 적고 효율이 좋을 것

④ 가격이 비싸고 운전비용이 저렴할 것


Hướng dẫn: Các bạn có thể di chuyển chuột vào tài liệu rồi cuộn xuống để theo dõi, hoặc các bạn cũng có thể download tài liệu này về và tự học thêm tại nhà.Download Tài liệu Tiếng Hàn Topik và Eps – Topik

Đáp án ngành Cơ khí máy móc

Thảo luận với Facebook

comments

About admin 44 Articles
Admin Website: https://luyenthitopik.vn