dai-dien-tai-lieu-on-thi-eps-topik-web

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Sản xuất Cao su, nhựa

Chào các bạn, bắt đầu từ Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy vi tính lần thứ 17 (diễn ra Quý IV/2015), mọi lao động đăng ký dự thi Tiếng Hàn trong chuyên ngành sản xuất chế tạo sẽ được quyền chọn lựa nguyện vọng được làm việc theo một trong tám nghề, ngành cơ bản mà Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc quy định. Tên các nghề cơ bản đó là: Ngành Luyện kim, kim loại ; ngành cơ khí, máy móc ; ngành hóa học và sản phẩm hóa học ; ngành điện, điện tử ; ngành dệt và may mặc ; ngành giấy và gỗ ; ngành thực phẩm ; và cuối cùng là ngành Sản xuất Cao su, nhựa. Mình sẽ lần lượt gửi đến các bạn tài liệu ôn cũng như đáp án của những ngành trên.

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Sản xuất Cao su, nhựa

특별한국어능력시험문제(고무·플라스틱)

1. 방진마스크를 착용해야 하는 경우는?
① 유기 증기가 발생하는 화학 공장
② 인체에 유해한 분진발생 작업장
③ 암모니아 가스를 사용하는 작업장
④ 벤젠 및 이소프로필알코올 등의 화학물질을 사용하는 작업장

2. 화학물질이 튀는 것으로부터 눈을 보호하기 위하여 사용하는 보호구는?
① 보안경
② 밀폐형 고글
③ 도수안경
④ 선글라스

3. 청력보호구의 올바른 착용 방법은?
① 소음이 발생하는 시간동안 90%만 착용하고 10%는 착용하지 않아도 된다.
② 청력보호구의 착용이 불편하다면 착용하지 않아도 무방하다.
③ 소음발생시 50%만 착용하고 소음이 상대적으로 적을 때는 착용하지 않는다.
④ 소음이 발생하는 시간동안 100% 착용한다.


Hướng dẫn: Các bạn có thể di chuyển chuột vào tài liệu rồi cuộn xuống để theo dõi, hoặc các bạn cũng có thể download tài liệu này về và tự học thêm tại nhà.Download Tài liệu Tiếng Hàn Topik và Eps – Topik

Đáp án ngành Cơ khí máy móc

Thảo luận với Facebook

comments

About admin 44 Articles
Admin Website: https://luyenthitopik.vn