dai-dien-tai-lieu-on-thi-eps-topik-web

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Điện, Điện tử

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Điện, Điện tử

특별한국어능력시험문제(전기⦁전자제품제조업)

1. 300/500 V 기기 배선용 단심 비닐절연전선의 약호는?
① NRF
② CV
③ NRI
④ FTC

3. 전하의 이동을 전류라고 한다. 전류의 단위는 무엇인가?
① V
② A
③ W
④ Ω

4. 전력케이블로 가장 많이 사용되고 있는 케이블은?
① NR
② NF
③ EV
④ CV


Hướng dẫn: Các bạn có thể di chuyển chuột vào tài liệu rồi cuộn xuống để theo dõi, hoặc các bạn cũng có thể download tài liệu này về và tự học thêm tại nhà.Download Tài liệu Tiếng Hàn Topik và Eps – Topik

Đáp án ngành Điện, Điện tử

Thảo luận với Facebook

comments

About admin 44 Articles
Admin Website: https://luyenthitopik.vn